602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl

Pracownicze plany kapitałowe

O REFORMIE

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych zdaje się być już chyba ostatnią deską ratunku dla milionów przyszłych emerytów – nadzieją na uniknięcie poważnych kłopotów ekonomicznych w wieku podeszłym.

Problem jest realny. Na rosnącą rzeszę emerytów pracować będzie coraz mniej osób w wieku produkcyjnym. Już dziś na jednego emeryta pracują 3 osoby, podczas gdy na początku lat 90-tych było ich 5. Prognozy GUS sprzed kilku lat mówią, że w 2050 na 1 emeryta może pracować już tylko statystycznie 1,3 osoby w wieku produkcyjnym(!).

Rośnie również dziura w Funduszu Ubezpieczeń społecznych – coraz więcej do emerytur dopłacamy z budżetu, a więc z naszych podatków. A dopłacać będziemy jeszcze więcej. Obecny system emerytur międzypokoleniowych, nieuchronnie zmierza do bankructwa.

Oszczędności własne to jedyne co pozostaje obecnym średnim i młodym pokoleniom, by zagwarantować sobie godną egzystencję na starość. Dlatego tak ważne jest wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Pomimo tak złych prognoz demograficznych i pośrednio ekonomicznych, system nie jest obligatoryjny dla Pracowników.

Wprowadzenie PPK jest jednak obowiązkowe dla Pracodawców*. Nakłada na nich szereg obowiązków, których każdy przedsiębiorca pod groźbą kar finansowych powinien dopełnić.

Kancelaria Brokerska Financial Life oferuje swoim Klientom wsparcie we wdrożeniu PPK:

 

– na etapie przygotowania,

– wyboru instytucji zarządzającej

– wdrożenia programu w Państwa przedsiębiorstwie.

 

Zapraszamy do kontaktu.

WAŻNE TERMINY

Sprawdź termin implemlemntacji PPK w Twojej firmie

obowiązki pracodawcy

Sprawdź jakie obowiązki nakłada na Ciebie prawo

wybór firmy zarządzającej

Dokonaj najlepszego wyboru dla swojej kadry

pomoc we wdrożeniu

Skorzystaj z  pomocy naszych profesjonalistów