602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl

Pracownicze plany kapitałowe

O REFORMIE

 

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych zdaje się być już chyba ostatnią deską ratunku dla milionów przyszłych emerytów – nadzieją na uniknięcie poważnych kłopotów ekonomicznych w wieku podeszłym.

Problem jest realny. Na rosnącą rzeszę emerytów pracować będzie coraz mniej osób w wieku produkcyjnym. Już dziś na jednego emeryta pracują 3 osoby, podczas gdy na początku lat 90-tych było ich 5. Prognozy GUS sprzed kilku lat mówią, że w 2050 na 1 emeryta może pracować już tylko statystycznie 1,3 osoby w wieku produkcyjnym(!).

Rośnie również dziura w Funduszu Ubezpieczeń społecznych – coraz więcej do emerytur dopłacamy z budżetu, a więc z naszych podatków. A dopłacać będziemy jeszcze więcej. Obecny system emerytur międzypokoleniowych, nieuchronnie zmierza do bankructwa.

Oszczędności własne to jedyne co pozostaje obecnym średnim i młodym pokoleniom, by zagwarantować sobie godną egzystencję na starość.

Dlatego tak ważne jest wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Pomimo tak złych prognoz demograficznych i pośrednio ekonomicznych, system nie jest obligatoryjny dla Pracowników.

Wprowadzenie PPK jest jednak obowiązkowe dla Pracodawców*. Nakłada na nich szereg obowiązków, których każdy przedsiębiorca pod groźbą kar finansowych powinien dopełnić.

Kancelaria Brokerska Financial Life oferuje swoim Klientom wsparcie we wdrożeniu PPK, zarówno na etapie przygotowania, wyboru instytucji zarządzającej jak i samego wdrożenia programu w Państwa przedsiębiorstwie.

Zapraszamy do kontaktu.

WAŻNE TERMINY

Sprawdź termin implemlemntacji PPK w Twojej firmie

obowiązki pracodawcy

Sprawdź jakie obowiązki nakłada na Ciebie prawo

wybór firmy zarządzającej

Dokonaj najlepszego wyboru dla swojej kadry

pomoc we wdrożeniu

Skorzystaj z  pomocy naszych profesjonalistów