602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl

Wdrożenie PPK

Wdrożenie PPK to przedsięwzięcie, które należy zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem. Aby uniknąć gorączkowych, nieskoordynowanych działań, idealnie jest powołać zespół roboczy lub projektowy, którego zadaniem będzie wdrożenie PPK w Państwa firmie. Częścią tego zespołu powinna być osoba odpowiedzialna lub dobrze zorientowana w działaniu Państwa systemu płacowo-kadrowego, reprezentant załogi lub działających w firmie związków zawodowych, kierownik projektu jakim jest przecież wdrożenie PPK, oraz osoba dobrze zorientowana w obszarze funkcjonowania produktów finansowych i funduszowych, potrafiąca dokonać rzeczowej analizy. Financial Life Kancelaria Brokerska, służy Państwu swoim merytorycznym wsparciem zarówno przy wyborze odpowiedniej instytucji zarządzającej jak i wsparciem projektowym, sprawnie przeprowadzając wdrożenie PPK w Państwa firmie.