602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl

Know How

W Financial Life stawiamy sobie za cel oferowanie naszym Klientom najwyższej jakości serwisu

W Financial Life stawiamy sobie za cel oferowanie naszym Klientom najwyższej jakości serwisu.

Aby to osiągnąć, dbamy o utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy, nieustannie podnosimy swoje kompetencje i współpracujemy z ekspertami z wielu dziedzin.

M.in. dzięki temu jesteśmy prawdopodobnie jedynym w kraju Brokerem oferującym licencjonowane usługi wsparcia aktuarialnego, a nasz serwis brokerski rozszerzamy o bezpłatną weryfikację wysokości rezerw na odprawy emerytalne dla firm.

Mając a uwadze rozciągłość zagadnień  i złożoność ryzyk związanych z implementacją RODO, współpracujemy z  profesjonalistami w dziedzinie ochrony danych osobowych. Pozwala to na jeszcze lepszą analizę profilu ryzyka Państwa firmy, także w obszarze ryzyk  wynikających z implementacji RODO.

Nasze działania wspierają

Tomasz Izydorczyk

Absolwent Instytutu Nauk Prawnych PAN, Politechniki Poznańskiej, SWPS Uniwersytetu Huministycznospołecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Doradza i szkoli w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Prowadzi zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych studiach podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunkach: ochrona danych osobowych, organizacja i zarządzanie, e-administracja.

Twórca kierunku Studiów Podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych” (dawniej: „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”).

Jest członkiem SABI oraz ISSA Polska. Certyfikowany audytora wiodący SZBI (ISO 27001). Pełnił rolę ABI m.in. w JOB IMPULSE POLSKA sp. z o.o., Kompanii Piwowarskiej SA, ANECOOP POLSKA sp. z o.o. Redaktor bloga TIZYDORCZYK.pl. Aktualnie jest konsultantem w kancelarii Maruta Wachta sp. j. oraz członkiem Grupy Roboczej ds. ochrony danych osobowych przy Ministrze Cyfryzacji.

Maciej Gruszczyński

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz kierunku Administrator Bezpieczeństwa Informacji Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Od kilku lat działający na rynku telekomunikacyjnym oraz IT. Z tematyką ochrony danych osobowych związany od 2013 roku. Praktyk w zakresie audytów zgodności, szkoleń oraz wdrożeń związanych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, głównie w branży telekomunikacyjnej, IT i retail.

Jeden ze współautorów projektu MIODO.org (Meeting Inspektorów Ochrony Danych Osobowych), a także Forum Ochrony Danych Osobowych, który realizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Prezes Zarządu Ariergarda Sp. z o.o.

Maciej Kokot

Współautor i inicjator programu ubezpieczenia dla Inspektorów Ochrony Danych,  bardzo pozytywnie przyjętego przez środowisko Inspektorów. Z branżą ubezpieczeniową związany od 1999 roku.

W latach 2008-2013 zarządzał sprzedażą ubezpieczeń indywidualnych i grupowych w Allianz Polska. Jako sprzedawca w swojej karierze odnotował wiele sukcesów negocjacyjnych,  a wśród jego klientów znajduje się wiele firm notowanych na giełdzie.

Od końca 2016 roku jego cała aktywność zawodowa skupiona jest wokół tematyki ubezpieczeń związanych z ochroną danych osobowych. Jest współautorem ubezpieczenia dla Inspektorów Ochrony Danych bardzo pozytywnie przyjętego przez środowisko Inspektorów.

Obecnie, jako ekspert ubezpieczeniowy, współtworzy rozwiązania dedykowane dla Procesorów i Administratorów Danych Osobowych.

Prywatnie fanatyk sportu, dobrego wina, kina i muzyki.