602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl

Maciej Kokot

Współautor i inicjator programu ubezpieczenia dla Inspektorów Ochrony Danych,  bardzo pozytywnie przyjętego przez środowisko Inspektorów. Z branżą ubezpieczeniową związany od 1999 roku.

W latach 2008-2013 zarządzał sprzedażą ubezpieczeń indywidualnych i grupowych w Allianz Polska. Jako sprzedawca w swojej karierze odnotował wiele sukcesów negocjacyjnych,  a wśród jego klientów znajduje się wiele firm notowanych na giełdzie.

Od końca 2016 roku jego cała aktywność zawodowa skupiona jest wokół tematyki ubezpieczeń związanych z ochroną danych osobowych.

Obecnie, jako ekspert ubezpieczeniowy, współtworzy rozwiązania dedykowane dla Procesorów i Administratorów Danych Osobowych.

Prywatnie fanatyk sportu, dobrego wina, kina i muzyki.

„Wolny rynek, konkurencja, zmienność legislacji – już same w sobie niosą duży bagaż niepewności dla przedsiębiorców.
Nie ma żadnych powodów by przez własną niefrasobliwość wystawiać firmę na dodatkowe ryzyka losowe, wypadki czy błędy, których koszty bywają olbrzymie i mogą zachwiać stabilnością , a nawet egzystencją firmy.
Pożar hali produkcyjnej to nie tylko konieczność jej odbudowy, ale również przestój i brak produkcji,  a więc i przychodów.
Wadliwa partia towaru, to nie tylko koszt jej wycofania, ale również możliwe roszczenia i odszkodowania klientów i kontrahentów.
Stabilność finansnowa spółki wymaga by ryzyka identyfikować i możliwie szybko niwelować.
Tym właśnie się zajmujemy.”

Marek Kołowacik

Marek Kołowacik

Manager i ekspert ubezpieczeniowy z ponad 20-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym. Uczestniczył w tworzeniu od podstaw dwóch dużych towarzystwach ubezpieczeniowych.  Swoje kompetencje rozwijał stopniowo w wielu obszarach:- marketingu i sprzedaży, tworzenia produktów ubezpieczeniowych, finansów ubezpieczeniowych — w tym kalkulacji rezerw finansowych na wypłaty świadczeń, zarządzaniem i modelowaniem rentowności portfela produktów ubezpieczeniowych

Orędownik innowacji i nieszablonowych rozwiązań ubezpieczeniowych mających  na celu  wzrost korzyści i użyteczności oferty dla Klientów. Autor artykułów m.in. na temat  alternatywnych, wtórnych rynków polis oraz szeregu innych publikacji o charakterze branżowym  i popularnym.

Popularyzator idei wzajemności ubezpieczeniowej oraz jej wykorzystania w wielu sektorach gospodarki jako potencjalnie najbardziej efektywnej formy pokrycia ryzyk przedsiębiorców i grup zawodowych.

Jako konsultant i ekspert rynku ubezpieczeniowego uczestniczył w wielu przedsięwzięciach m.in. wycenach spółek ubezpieczeniowych,  badaniu potencjału wejścia na rynek zagranicznych inwestorów z branży ubezpieczeń,   analizie opłacalności wyselekcjonowanych inwestycji z obszaru private equity i venture capital.

Pełniąc rolę project managera i code writera  uczesticzył  w  międzynarodowych projektach wdrożeniowych systemów IT ,  m.in. w rumuńskim oddziale Uniqa Group w Bukareczcie czy tajwańskim Nan Shan Life.

Od kilku lat swoje zainteresowania koncentruje wokół aspektów ochrony i finansowego  zabezpieczenia  osobistej odpowiedzialności zawodowej managerów.

Jako broker ubezpieczeniowy realizuje projekty z zakresu mapowania ryzyk działalności przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem ich branży i profilu. Efektem tej pracy są indywidualnie negocjowane, dopasowane do potrzeb przedsiębiorcy pakiety ubezpieczeniowe, których celem jest stabilizacja sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

Nasi partnerzy: