602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl

Polisa dla Administratorów

Większość firm jest obecnie Administratorem Danych Osobowych. Taki stan rzeczy to skutek rozporządzenia RODO i ustawy o Ochronie Danych Osobowych. To że firmy stają się Administatorami Danych Osobowych oznacza, że administrują danymi pracowników, klientów i danych powierzonych przez ich Klientów w ramach prowadzonej działalności.

Rozwiązania prawne są odpowiedzią na rozwój informatyzacji, Internetu, elektronicznej komunikacji i wzrost cyber-przestępczości. Branża ubezpieczeniowa również reaguję na te zagrożenia oferując produkt Polisa dla Administratorów. Ubezpieczenie to ma przede wszystkim na celu ograniczyć finansowe skutki wcześniej wymienionych ryzyk. Polisa dla Administratorów chroni przed roszczeniami cywilnymi a także pokrywa kary administracyjne które mogą być nałożone przez UODO.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Polisa dla Administratorów u Brokera Financial Life sp. z o.o.