602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl

Polisa dla Inspektorów

Odpowiadając na potrzeby rynku Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, Broker Financial Life Sp. z o.o. oferuje produkt Polisa dla Inspektorów – chroniący przed odpowiedzialnością zawodową Inspektorów Danych Osobowych, a także kancelarii oferujących usługi IOD. Polisę taką może nabyć każdy IOD, niezależnie od tego czy wykonuje czynności w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, umowy o pracę czy też umowy cywilnoprawnej. Polisa dla Inspektorów przygotowywana jest indywidualnie dla każdego Inspektora lub Kancelarii świadczącej usługi IOD. Dlaczego tak ważna w działalności zawodowej jest Polisa dla Inspektorów? Wobec IOD, w przypadku szkody powstałej po stronie administratora w wyniku uchybień IOD, mogą być kierowane roszczenia finansowego zadośćuczynnienia skutków popełnionych błędów i uchybień. W przypadku wystąpienia tego typu roszczeń Polisa do Inspektorów jest wielkim oparciem dla IOD. Serdecznie zapraszamy do współpracy.