602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl

Ochrona ADO, Procesorów, Kancelarii IOD

Nie będzie przesadą  stwierdzenie, że każda firma jest administratorem danych swoich, klientów, czasem danych wrażliwych. RODO wiele od nas w tym aspekcie wymaga i grozi sankcjami za brak zgodności z jego wytycznymi. Wiele firm prowadzi swój biznes / serwis /usługi przetwarzając dane obcych. Są procesorami danych i biorąc na siebie taki obowiązek, są w jeszcze większym ryzyku na zdarzenia i incydenty związane z danymi.

Tę ekspozycję na ryzyko potęguje fakt przetwarzania i przechowywania danych dziś już w większości z użyciem technologii informatycznych.  A więc już nie tylko procedury poprawności przetwarzania danych, ale również cyber-bezpieczeństwo może stać się grząskim gruntem na polu ochrony danych osobowych.

Zatem jeśli jesteś PROCESOREM, czy choćby „tylko” ADMINISTRATOREM danych, musisz być gotowy na skutki wycieków danych, szeroko rozumiane koszy z nimi związane, roszczenia osób poszkodowanych, kary administracyjne ze strony regulatora, pokrycie kosztów obrony sądowej, a nawet żądania okupu ze strony hackerów.

Być może wiesz jednak znacznie więcej? A ochrona danych to Twój świat zawodowy? Doradzasz innym i bierzesz za to odpowiedzialność?!

Szczególnie w sytuacji, gdy działasz jako firma, kancelaria zewnętrzna IOD,  potrzebna Ci jest bardzo dobra polisa ochrony zawodowej. Oferujemy bezpłatne konsultacje w obszarze zabezpieczenia dla IOD.

 

Zapraszamy do KONTAKTU