602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl

Jak wdrożyć PPK

Jak wdrożyć PPK, by odbyło się to sprawnie, zgonie z wymaganiami i by Pogotowie PPK nie ratowało naszej sytuacji za dwie dwunasta? W tym wypadku dwunasta wybije 1 lipca 2019 – to data w odniesieniu do firm największych zatrudniających co najmniej 250 osób wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. Kolejne kohorty firm będą przystępowały do systemu w półrocznych odstępach. PPK terminy są obowiązujące dla wszystkich. Jak wdrożyć PPK? Należy dobrze zaplanować działania, tak by nie przekroczyć wymaganych terminów. Ustawa o PPK dość jasno określa obowiązki pracodawców. Jest jednak kilka miejsc wymagających komentarza i interpretacji – z pewnością ułatwią one gruntowne przygotowanie do PPK. Jak wdrożyć PPK? Warto zaglądać także na portal Moje PPK, miejsce gdzie już niebawem znajdziemy oferty instytucji Zarządzających funduszami inwestycyjnymi. Dzięki odpowiedniemu zaplanowaniu i organizacji zespołu roboczego, wspartego konsultantami Financial Life, implementacja PPK z pewnością przebiegnie sprawnie i na czas.