602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl

Ubezpieczenie dla Administratorów

Na gruncie rozporządzenia RODO i ustawy o Ochronie Danych Osobowych, zdecydowana większość firm staje się Administratorami Danych Osobowych – danych swoich Klientów, pracowników, a także danych powierzonych przez ich Klientów w ramach prowadzonej działalności.
Ryzyka związane z erą informacji, rozwojem Internetu, prowadzeniem działalności za pośrednictwem elektronicznej komunikacji, realnym wzrostem cyber-przestępczości, wymuszają powstanie takich rozwiązań jak Ubezpieczenie dla Administratorów Danych Osobowych. Polisa dla Administratorów ma za cel ograniczenie finansowych skutków wielu ryzyk doby Internetu, elektronicznego przepływu i przechowania danych. Ubezpieczenie dla Administratorów chroni przed roszczeniami osób, których dane wyciekły lub do których uzyskano niepowołany dostęp. Polisa dla Administratorów pokrywa także kary Administracyjne nałożone przez UODO. Dopasowane do Państwa potrzeb rozwiązanie z znajdziecie w ofercie Brokera Financial Life sp. z O.O. Zapraszamy!