602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl

Ustawa o PPK

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, potocznie – Ustawa o PPK – definiuje zasady zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowania i dokonywania wpłat do PPK oraz dokonywania wypłat transferowych, wypłat i zwrotu środków zgromadzonych w PPK. Ustawa o PPK to swoista konstytucja zmian i rozszerzenia systemu emerytalnego o segment Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zwłaszcza w świetle ostatnich decyzji o likwidacji OFE i transferze ich środków do IKE lub ZUS, PPK bezsprzecznie stają się ważnym, choć nie obligatoryjnym (dla pracowników), komponentem tego systemu.  Ustawa o PPK to źródło wiedzy o tym jak ta część systemu emerytalnego będzie funkcjonować, ale i konsekwencji nie wprowadzenia PPK przez pracodawcę. Jak w przypadku wielu aktów prawnych, także ustawa o PPK nie jest wolna od pojawiających się wątpliwości i konieczności wykładni interpretacyjnej. Zespół Financial Life śledzi na bieżąco pojawiające się interpretacje i wykładnie, służąc naszym Klientom poradą w tym zakresie. Zapraszamy do kontaktu.