602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl

Terminy PPK

Firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników:

Terminy PPK:
Przystąpienie do obowiązku stosowania ustawy o PPK – 1 lipca 2019
Podpisanie umowy o zarządzanie PPK do 25 października 2019 roku Podpisanie umowy o prowadzenie PPK do 12 listopada 2019 roku;

Firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników:

Terminy PPK:
Przystąpienie do obowiązku stosowania ustawy o PPK – 1 stycznia 2020 Podpisanie umowy o zarządzanie PPK do 24 kwietnia 2020 roku,
Podpisanie umowy o prowadzenie PPK do 11 maja 2020 roku;

Firmy zatrudniające od 20 do 49 pracowników

Terminy PPK:
Przystąpienie do obowiązku stosowania ustawy o PPK – 1 lipca 2020
Podpisanie umowy o zarządzanie PPK do 27 października 2020 roku, Podpisanie umowy o prowadzenie PPK do 10 listopada 2020 roku;

Pozostałe firmy:

Terminy PPK:
Przystąpienie do obowiązku stosowania ustawy o PPK – 1 stycznia 2021
Podpisanie umowy o zarządzanie PPK do 23 kwietnia 2021 roku,
Podpisanie umowy o prowadzenie PPK do 10 maja 2021 roku.

Zapraszamy do konsultacji już dziś!