602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl

Przygotowanie do PPK

Rok 2019, dla firm zatrudniających co najmniej 250 pracowników, niesie ze sobą ważny obowiązek – przygotowanie do PPK. Kolejne kohorty mniejszych liczebnościowo firm, będą rozpoczynały przygotowanie do PPK w półrocznych odstępach. Tak by w styczniu 2021 objąć zasięgiem PPK cały rynek. Sam proces wymaga świadomego i drobiazgowego zaplanowania działań by z chwili zero, żaden z komponentów organizacji nie zawiódł, a całe przygotowanie do PPK, nie okazało się porażką. Na pierwszy plan do systemu przystąpią organizacje największe, jak się spodziewamy, posiadające już pewne wewnętrzne zasoby kadrowe dające poprzez swoje zaangażowanie większe szanse na poprawne przygotowanie do PPK. Financial Life Kancelaria Brokerska, wspiera je specjalistyczną wiedzą z zakresu wsparcia projektowego, wyboru formy PPK oraz właściwej instytucji zarządzającej. Zarówno w przypadku większych jak i mniejszych firm, jesteśmy gotowi podjąć się koordynacji całkowitego procesu wdrożenia PPK. Zapraszamy do kontaktu!