602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej

Jeżeli jesteś zarządcą wspólnoty mieszkaniowej i potrzebujesz profesjonalnej obsługi ubezpieczeniowej obiektu, którym zarządzasz, to świetnie trafiłeś.

Na początek musisz wiedzieć, że kluczowe dla zapewnienia najlepszego serwisu dla nieruchomości i zarządu jest to, kto zaoferuje Ci ubezpiecznie.

Masz więc wybór: udać się do agenta / multiagencji lub brokera ubezpieczeniowego.

Jaką rolę pełni agent?

Czy wiesz, że agent, w procesie sprzedaży reprezentuje NIE Ciebie, a towarzystwo lub towarzystwa ubezpieczeniowe? Agent/multiagencja oferuje standandardowe produkty przygotowane dla niego do sprzedaży, które jedynie parametryzuje podczas wywiadu z klientem, w ramach udostępnionych mu przez Towarzystwo opcji.

Agent czy też multiagencja nie mają dużych możliwości negocjacji z Towrzystwem. Dlatego w przypadku większego majątku warto sięgnąć po profesjonalistę, który jest w stanie wpływać na warunki polisy, kształtując je odpowiednio do potrzeb. Czyli brokera – pośrednika, którego niezależność jest gwarantowana prawem.

Jaką rolę pełni broker?

Negocjator

Zapewne wiesz jak wyglądają warunki ubezpieczenia. Klauzul, czy wyłączeń jest masa, często spisanych niejasnym, prawnym językiem. To kluczowe aby je dobrze rozumieć, bo przecież nie tylko cena jest miernikiem jakości oferty, lecz jej adekwatność, tak aby w razie szkody zminimalizować straty. O to w końcu chodzi!

Decydując się na współpracę z brokerem, nie musisz sam zbierać i analizować ofert.

Broker podejmie dyskusję z kilkoma Towarzystwami, otrzymuje warunki i kształtuje zapisy polisy dla wspólnoty mieszkaniowej.

Jak to wygląda w praktyce? Telefonuje do ubezpieczyciela, wymienia z nim korespondencję, czyni ustalenia każdoroazowo specjalnie dla danego klienta aby zapewnić mu najlepszą, możliwą ochornę

Doradca

Broker przygotuje dla Ciebie pisemną rekomendację, w której dokona profesjonalnego porównania wynegocjowanych wcześniej ofert ubezpieczenia wspólnoty mieszkaniowej sugerując tą najkorzystniejszą. Otrzymasz więc oficjalny dokument, aby na jego podstawie podjąć ostateczną decyzję.

Będzie on dla Ciebie dowodem na sumienne podejście do tematu ubezpieczenia majątku, który został Ci powierzony.

Opiekun

Rola brokera nie kończy się wraz z wystawieniem polisy, ale służy on wsparciem przez cały okres ubezpieczenia. Gdy powstanie szkoda, nie musisz zwracać się do Towarzystwa samodzielnie.

Broker uczestinczy w procesie jej likiwdacji, działa w Twoim imieniu, aby zminimalizować straty finansowe wspólnoty. Ma doświadczenie w tym zakresie, dlatego jego wsparcie jest nieocenione.

Financial Life od lat zajmuje się obsługą ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych.

Świetnie znamy specyfikę tego obszaru, z dumą i przyjmnością dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem,
świadcząc serwis najwyższej jakości.

Skontaktuj się z nami: 602 – 107 – 532

 

polisa dla wspólnoty mieszkaniowej

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej

Jak dobrać najlepszą polisę dla wspólnoty mieszkaniowej?

W odpowiedzi na pytania, które do nas trafiają od naszych obecnych i przyszłych Klientów, proponujemy mini-poradnik, który pomoże Państwu w wyborze właściwej polisy dla Wspólnoty Mieszkaniowej

Co powinna zawierać polisa dla wspólnoty mieszkaniowej?

Ubezpieczamy przede wszystkim majątek wspólnoty mieszkaniowej. Najlepiej w wersji od wszystkich ryzyk (all risk). Należy uwzględnić wszystkie składniki majątkowe wspólnoty, budynek –  w tym elementy wyposażenia, infrastruktury budynku jak kable, rury, szyby, zainstalowane maszyny, urządzenia, elementy zewnętrzne, obiekty małej architektury, ogrodzenia, itp.

Ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną wspólnoty mieszkaniowej. To z tej polisy pokryte zostaną szkody będące następstwami niefortunnych zdarzeń, błędów i zaniechań, za które odpowiadamy jako wspólnota, które naraziły członków naszej wspólnoty oraz inne osoby trzecie na straty majątkowe, a nawet szkody osobowe.

Chronimy odpowiedzialność managerską tych członków wspólnoty mieszkaniowej, którzy podjęli się pracy w zarządzie wspólnoty.

Nie zapominamy o kradzieżach, skutkach wandalizmu, aktów terrorystycznych a nawet ryzyku potencjalnej katastrofy budowlanej.

Ponadto wyposażamy polisę w dodatkowe ubezpieczenie ochrony prawnej, odpowiedzialności z tytułu incydentów wynikających z zarządzania danymi osobowymi i assistance dla wspólnot (wsparcie techniczne i wypadkowe)

Oczywiście każda wspólnota ma swoją sytuację budżetową, specyfikę majątkową, indywidualną lokalizację i naprawdę warto zoptymalizować zakres ryzyk specjalnie dla niej.

Cena jest ważna - prawie tak ważna jak zakres ochrony

Przy wyborze polisy – nie kierujmy się w pierwszej kolejności jej ceną. Może to nas kosztować brak odszkodowania w chwili, kiedy będzie ono naprawdę potrzebne. Polisy są bowiem bardzo różne, ich zakres pojęciowy nie jest jednolity i zestandaryzowany, dlatego tu jak rzadko gdzie, sprawdza się powiedzenie, że „diabeł tkwi w szczegółach”.

Szanując ograniczenia budżetowe, które przecież zawsze mamy, określamy najpierw ile maksymalnie możemy przeznaczyć w danym roku na polisę. Następnie tak dobieramy ryzyka by pokryć to co najistotniejsze, a w przypadku dużych ograniczeń budżetowych świadomie rezygnować z mniej istotnych elementów ochrony. Taki podejście pozwoli organom wspólnoty bardziej świadomnie zarządzać wspólnym majątkiem, decydować o niezbędnych inwestycjach i zabezpieczeniach, a w przyszłości być może pomoże lepiej zdefiniować budżet na kolejną polisę. Fachową radą wesprze Państwa w tym procesie Wasz broker ubezpieczeniowy.

Nie zaniżamy wartości ubezpieczanego budynku

Choć niższa suma ubezpieczenia to z reguły niższa składka, utrzymanie realnej wartości polisy powinno być naszym priorytetem. W przypadku realizacji szkody (zwłaszcza dużej) towarzystwo ubezpieczeniowe zawsze sprawdzi czy wartość budynku odpowiada tej, którą przyjęliśmy na polisie.  Jeśli szacunki Towarzystwa wskazują na wyższą wartość, nasze odszkodowanie zostanie proporcjonalnie do wielkości zaniżenia sumy ubezpieczenia pomniejszone.  Nabywanie polisy z zaniżoną sumą jest więc błędem – ochrona jest niepełna, tylko cząstkowa.

Ubezpieczamy powierzchnię całkowitą, nie tylko „części wspólne”

Potocznie przyjął się fałszywy pogląd, że Wspólnota mieszkaniowa ubezpiecza tylko części wspólne, a mieszkania to kwestia decyzji ich właścicieli. Faktem jest, że standardowe ubezpieczenie wspólnoty – o ile nie zostało odpowiednio rozszerzone, co jest możliwe – nie zagwarantuje wypłaty w przypadku szkód w prywatnych mieszkaniach.

 Jednak kupując polisę liczymy, że pozwoli ona na odtworzenie całego budynku (stąd jego wartość odtworzeniowa), a więc wszystkich podłóg, sufitów, ścian nośnych etc., które też stanowią powierzchnię mieszkań. Ciężko byłoby sobie wyobrazić odtworzenie jedynie części wspólnych budynku. Dlatego szacując wartość budynku tylko w oparciu o powierzchnię części wspólne, niechybnie zaniżymy jego wartość(!)

Tam gdzie to możliwe, rozszerzamy ochronę o mieszkania prywatne

W sytuacji, kiedy wśród członków wspólnoty (właścicieli mieszkań) panuje zrozumienie i konsensus co do potrzeby ubezpieczenia mieszkań prywatnych, ubezpieczenie wspólnoty jest doskonałą okazją by uczynić to w dużo bardziej atrakcyjnych cenach.

Negocjując ubezpieczenie dla wspólnoty i dodatkowo kilkudziesięciu / kilkuset właścicieli mieszkań prywatnych, argumenty negocjacyjne po stronie Klienta i jego Brokera, stają się naprawdę mocne.

Istnieją także sprawdzone ramy prawne i operacyjne po stronie towarzystw, które pozwalają na oferowanie takich rozwiązań, z dużą korzyścią dla wspólnoty i jej indywidualnych członków.

Pamiętajmy o wzajemnych szkodach sąsiadów

Zarzewiem konfliktów sąsiedzkich bywają szkody wzajemne, stłuczenia, zalania i ich skutki. Część mieszkańców sądzi, że szkody takie pokryje polisa wspólnoty. Jeśli przyczyną zalania jest pęknięta rura w instalacji wodnej budynku – tak, wypłata jest wysoce prawdopodobna. Jeśli jednak przyczyną jest niefrasobliwość sąsiada – niestety nie!  Warto wiedzieć, że wybrane Towarzystwa proponują rozszerzenia ochrony w tym zakresie także dla mieszkańców. Niefrasobliwość sąsiedzka nie musi być już przyczyną kłótni sąsiedzkich a nawet wzajemnych roszczeń finansowych.

Negocjuj warunki

Upewnij się, że Twój pośrednik czuje się na siłach negocjować dla Ciebie zapisy bardziej korzystne niż oficjalne zapisy warunków ogólnych. Standardowy kształt ubezpieczenia jest „wygodny” dla Towarzystwa. Oczekuj wyjścia naprzeciw Twoim potrzebom, wyjścia przez Towarzystwo poza strefę ich produktowego komfortu.

Jeśli Twój pośrednik sugeruje Ci , że jest to niemożliwe – rozważ zmianę pośrednika.

Wyposaż ochronę tylko w te ryzyka, które są Ci potrzebne

Mówiąc krótko – kupuj tylko ochronę od tych ryzyk, które rzeczywiście – choćby z najmniejszym prawdopodobieństwem – mogą się ziścić.  To niby oczywiste, jednak w dzisiejszym świecie zestandaryzowanych ofert zdarza nam się kupować ochronę od ryzyk, których nie potrzebujemy, a to przecież kosztuje.Przykłady:

  •  Jeśli wspólnota nie ma komputerów, drukarek, etc., po co nam często dodawane ubezpieczenie elektroniki?
  • Ubezpieczenie członków zarządu wspólnoty w sytuacji, gdy zarząd został powierzony firmie zewnętrznej – jest zbyteczne.
  • Ubezpieczenie podwykonawców wspólnoty. Ci w większości przypadków powinni mieć przecież swoją polisę! Ubezpieczenie podwykonawców, do dodatkowe ryzyko, za które koniec końców płaci wspólnota.

 Porozmawiaj z brokerem, opisz swoją sytuację, aktywnie współuczestnicz w przygotowaniu najlepszego rozwiązania.

Czytaj warunki ogólne polisy dla wspólnoty mieszkaniowej

Jeśli decydujesz się samemu dokonać porównania ofert rynkowych, a Twój pośrednik jest de facto przedstawicielem jednego lub wielu towarzystw (agent lub multiagent), poza listą ryzyk objętych ubezpieczeniem, koniecznie zwróć uwagę na rozdział dotyczący wyłączeń ochrony.

Przeczytaj go uważnie i zastanów się na ile zapisane tam wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela mają zastosowanie do Twojej sytuacji? Jeśli masz wątpliwości koniecznie dopytaj.  Najlepszym rozwiązniem będzie jednak skorzystanie z bezpłatnej pomocy brokera. W jego osobie znajdziesz eksperta, który będzie reprezentował interes Twojej wspólnoty.

Zagwarantuj sobie wsparcie eksperckie przy likwidacji szkody

Sprawna likwidacja szkód to podstawa komfortu Klienta. Kiedy dochodzi jednak do szkody, Klient ma do czynienia z likwidatorem szkody – pracownikiem towarzystwa ubezpieczeniowego. Działy likwidacji szkód mają za zadanie minimalizację wypłat odszkodowań – o tym nie mówi się o tym w reklamach.

 Dochodzi więc do rozmowy Klienta z profesjonalistą, który podobnych spraw „przepracował” dziesiątki lub setki, a jednym z jego zadań jest uniknięcie wypłaty jeśli jest po temu najmniejsza podstawa prawna lub proceduralna, niedopełnienie zgłoszenia, dokumentacji do szkody, itp.

Broker – w przeciwieństwie do agenta – reprezentuje Klienta, czyli Państwa –  Wspólnotę ubezpieczeniową  i dzięki swojej wiedzy eksperckiej z dziedziny ubezpieczeń potrafi nawiązać równorzędną polemikę z towarzystwem ubepieczeniowym – także w procesie likwidacji szkody.

Broker jako przedstawiciel wspólnoty towarzyszy Państwu od etapu wybory najlepszej oferty, poprzez zakup polisy, obsługę, aż do likwidacji szkody(!).

Dbaj o niską szkodowość

To ważne.  Wysokość składek zależy także od historii szkodowej naszej wspólnoty – liczby wypłat odszkodowań i ich wysokości. Im więcej było wypłat w przeszłości, tym trudniej będzie o niską składkę w przyszłości. Oczywiście (!),  polisa właśnie po to jest by nas chronić.

Warto jednak myśleć o tym by szkód starać się unikać i w myśl za tym, stosować działania prewencyjne – ograniczające szanse na ich wystąpienie.  To się nam po prostu opłaci, ponieważ ubezpieczyciel z pewnością odwdzięczy się niższymi składkami za polisę.

To gdzie kupujesz polisę ma naprawde znaczenie

Agent oferuje Ci konkretną propozycję jednego towarzystwa. Zakres polisy dla wspólnoty mieszkaniowej jest tak skonstruowany by towarzystwo nie traciło na portfelu ubezpieczeń takich jak Twoje. Możesz się zgodzić, albo .. nie kupić polisy

Multiagent to też reprezentant firm ubezpieczeniowych. Pokaże Ci propozycje ubezpieczeń skonstruowanych przez Toowarzystwa, w wygodnym dla Towarzystw kształcie.

Broker to jednak wyłącznie Twój reprezentant (!). To on w uzgodnieniu z Tobą powie Towarzystwu jakie cechy ochrony są wymagane i wynegocjuje ponadstandardowe warunki, czyniąc polisę dokładnie taką jakiej potrzebujesz Ty i Twoja wspólnota.

Broker pomoże Ci w likwidacji szkody, podejmie fachową polemikę z Towarzystwem jeśli zajdzie taka potrzeba, zaangażuje swoją wiedzę i czas by polisa była optymalna w relacji do możliwości budżetowych wspólnoty.