602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl

Ubezpieczenie dla IOD

Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub w skrócie Inspektor Danych Osobowych to profesja ciesząca się dużym zainteresowaniem w ostatnich latach. Ma to związek z licznymi regulacjami prawnymi z dziedziny ochrony danych osobowych, wprowadzanych zarówno przez ustawodawstwo krajowe, jak i unijne.

Inspektorzy, podobnie jak wszyscy inni profesjonaliści, narażeni są na ponoszenie finansowych skutków własnych błędów lub zaniechań zawodowych. Rozwiązaniem , które ich chroni jest ubezpieczenie dla IOD.

Usługa oferowana przez Financial Life Sp. z o.o. to adekwatna do potrzeb ochrona przy rozsądnych składkach i wygodnych warunkach płatności. Ubezpieczenie dla IOD to produkt, dzięki któremu Inspektrzy Ochrony Danych mogą wykonywać swoje zadania bez obaw i stresu o skutki swoich błędów. Ochrona obejmuje odpowiedzialność zawodową IOD (w tym także kancelarii oferujących usługi IOD).