602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl

Doradztwo PPK

Wraz z wejściem reformy wprowadzającej Pracownicze Plany Kapitałowe, olbrzymia większość pracodawców staje przed koniecznością wprowadzenia nowych rozwiązań. Doradztwo PPK staje się pożądaną usługą na rynku brokerskim. Kancelaria Brokerska Financial Life oferuje takie usługi swoim Klientom. Doradztwo PPK obejmuje m.in. przygotowanie propozycji harmonogramu implementacji i kalendarza ważnych dat, ocenę ofert instytucji zarządzających funduszami, przygotowanie rekomendacji, wsparcie projektowe i negocjacyjne w imieniu i na rzecz Naszych Klientów. Doradztwo PPK nie jest usługą drogą i z pewnością stać na nią także mniejsze firmy. Cenimy sobie relację z Państwem i możliwość merytorycznej rozmowy na temat ryzyk występujących przy Państwa działalności gospodarczej. Zapraszamy do niezobowiązującego kontaktu by zapoznać Państwa z ofertą wsparcia Państwa firmy przy wdrożeniu PPK. Doradztwo PPK przy współpracy Financial Life to trafny wybór.