602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl

Implementacja PPK

Implementacja PPK to zadanie wymagające odpowiedniej atencji i przygotowania. Proces wdrożenia należy odpowiednio zaplanować, zarówno w czasie jak i osobowo, tzn. stworzyć zespół reprezentujący stosowne kompetencje w zakresie obsługi płacowo-kadrowej, analityki finansowej funduszy inwestycyjnych, wsparcia prawnego. Implementacja PPK wymaga całościowego spojrzenia na profil i aspekty funkcjonowania firmy. Poprzedzać powinna ją rzetelna kampania informacyjna skierowana do załogi. Ustawa wymaga aby implementacja PPK obejmowała rzeczową debatę z przedstawicielami pracowników, którymi mogą być związki zawodowe, lub specjalnie wyłoniona w tym celu – zgodnie z regulaminem zakładowym – grupa przedstawicieli. Zadbanie o aspekty komunikacji z załogą pozwoli by implementacja PPK przebiegła w dobrej atmosferze i aprobacie głównych beneficjentów czyli pracowników firmy. Zespół Financial Life wspiera proces merytorycznej komunikacji z pracownikami, tłumacząc kluczowe aspekty reformy. Zapraszamy!.