602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowa forma oszczędzania na emeryturę. Zasady nowej reformy definiuje ustawa z dnia 4 października 2018, określana także jako Ustawa o PPK. Przygotowanie rozwiązań systemowych, stało się pilną potrzebą w świetle zapaści dotychczasowego międzypokoleniowego systemu zabezpieczenia świadczeń emerytalnych. Pracownicze Plany Kapitałowe, nie rozwiążą z pewnością problemu całkowicie. Są jednak ważnym krokiem w kierunku zwiększenia oszczędności Polaków. Rozwiązanie ma charakter obligatoryjny dla pracodawców ale jest jednocześnie dobrowolne dla pracowników. Obowiązuje jednak domniemany zapis do programu. Czyli jeśli nie podejmę żadnych działań automatycznie „wchodzę” w Pracownicze Plany Kapitałowe, aby nie zostać objęty programem oszczędzania muszę wyrazić jawnie wolę składając deklarację rezygnacji z PPK.