602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl

RODO polisa

RODO przewiduje wysokie kary, za nieprzestrzeganie podstawowych obowiązków wynikających z rozporządzenia, czy niedostosowanie się do zaleceń UODO. W ten właśnie sposób rozporządzenie Unii Europejskiej przyczynia się do popularyzacji relatywnie nowego produktu na rynku usług ubezpieczeniowych: RODO polisy. Często – z uwagi na zakres ochrony – nazywana „polisą cyber”. Czym więc jest RODO polisa? To finansowe a czasem i operacyjne zabezpieczenie chroniące przedsiębiorcę przed skutkami wycieku danych, kradzieżą danych osobowych, zabezpieczające przed skutkami ataków hakerskich, nieuczciwymi pracownikami, kosztami działań naprawczych, informowania Klientów, a nawet okupów jeśli jest to niezbędne.

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych sprawiło, że przedsiębiorcy są znacznie bardziej świadomi zagrożeń płynących z sieci, wynikających z wycieku danych, braku odpowiedniej ochrony wrażliwych informacji. Drakońskie kary za nie przestrzeganie reguł działają na wyobraźnię przedsiębiorców, stąd zainteresowanie produktem RODO Polisa cały czas rośnie.