602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl

PPK Pomoc – Pogotowie PPK

Kancelaria Brokerska Financial Life wprowadza dwie nowe usługi dla swoich Klientów – PPK Pomoc i Pogotowie PPK. Usługa PPK Pomoc to wspólne zaplanowanie i realizacja wdrożenia PPK w Państwa firmie. Polecamy ją wszystkim firmom planującym wdrożenie z odpowiednim wyprzedzeniem, zakładającym, że implementacja PPK nie powinna odbyć się z nadmiernym zaangażowaniem istotnych zasobów firmy, w miarę bezkolizyjnie wtapiając się w harmonogram realizowanych prac i zadań podstawowych. Usługa Pogotowie PPK to przygotowania w trybie „gdy jest już późno”. Czas staje się głównym determinantem sukcesu implementacyjnego. Wymaga od nas i od Państwa organizacji rzucenia zasobów i nadrzędności celu jakim jest wdrożenie PPK na czas z przy najlepszych możliwych parametrach.

Niezależnie od tego czy skorzystacie Państwo z usługi PPK Pomoc czy też z uwagi na czas bardziej odpowiada Wam nasze wsparcie w trybie Pogotowie PPK, zespół Financial Life poleca swoje usługi przy przygotowaniu Waszej firmy do PPK.

.