602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl

Ubezpieczenie od RODO

W związku ze startem obowiązywania Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, bardzo popularnym produktem na rynku ubezpieczeniowym staje się ubezpieczenie od RODO. Śmiało można powiedzieć, że do naszego kraju dotarły trendy, które od dawna są obserwowane w Stanach Zjednoczonych. To właśnie w USA od lat „ubezpieczenia ciber risk” cieszą się uznaniem i wzięciem. Przepisy zbliżone do unijnego RODO obowiązują w USA od dawna. Także za sprawą wzrostu znaczenia cyber ryzyk, rozwój tej gałęzi branży ubezpieczeniowej wydaje się być niemal pewny.
Należy jednak mieć na uwadze, że nie dla wszystkich wystarczającym rozwiązaniem okaże się ubezpieczenie od RODO. Niezależnie od faktu nabycia polisy należy posiadać stosowne zabezpieczenia, zdefiniować, procedury. Ceny ubezpieczenie od RODO są stosunkowo niewygórowane, a zważywszy na komfort i pewność jaką dają w biznesie, można z całą stanowczością stwierdzić, że rezygnacja z takiego ubezpieczenia to działanie nierozważne.