602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl

Witamy na stronie Financial-Life.

Jesteśmy licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym,  z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu produktów i programów ubezpieczeniowych.

Działamy w imieniu i na rzecz naszych Klientów, reprezentując ich interesy. Prowadząc przez zawiłości rynku ubezpieczeń, pomagamy w wyborze najlepszych rozwiązań chroniących bezpieczeństwo Państwa biznesu.

Ochrona kadry zarządzającej spółek

 Zabezpieczamy odpowiedzialność zawodową Managerów i Członków Zarządu.

Oferujemy rozwiązania ubezpieczeniowe:

  • Na wypadek kontroli skarbowych,
  • Na wypadek nałożenia kar administracyjnych, konieczności poniesienia kosztów spraw sądowych.
Doradztwo ubezpieczeniowe w obszarze ochrony danych osobowych

 Organizujemy ochronę dla wszystkich uczestników rynku. W naszej ofercie :

  • Odpowiedzialność zawodowa Inspektorów Ochrony Danych (także kancelarii oferujących usługi IOD),
  • Pokrycie finansowych skutków wycieków danych osobowych dla Administratorów Danych,
  • Pokrycie kar administracyjnych nałożonych na Administratorów Danych
  • Ubezpieczenie Odpowiedzialności zawodowej firm pełniących funkcje Procesorów Danych
Ochrona od skutków błędów zawodowych dla profesjonalistów i firm

Polisy OC działalności gospodarczej, w wielu przypadkach chronią od szkód na osobie lub rzeczy.

  • Ubezpieczeni nie zawsze wiedzą, że ich polisa może nie obejmować szkód i odszkodowań o charakterze czysto finansowym.
  • Roszczenia Klienta podniesione przed sądem przeciwko Państwa Firmie mieści się właśnie w tej kategorii.
  • Pokryciu takich roszczeń służą właśnie polisy OC zawodowego.

Zapraszamy na krótką animowananą historię, która wydarzyła się w biurze Prezesa Zarządu jednej z polskich firm.

Nasi partnerzy: