602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl

Ubezpieczenie dla Inspektorów

W związku z wzrostem znaczenia regulacji w zakresie ochrony danych osobowych, niezwykle cenioną profesją staje się obecnie Inspektor Ochrony Danych. IOD to osoba wyznaczona przez daną firmę do merytorycznego nadzoru nad sferą poprawności procedur ochrony danych osobowych. Praca ta niesie ze sobą istotne ryzyka zawodowe.W kierunku IOD mogą być kierowane rozmaite roszczenia zarówno – ze strony administratorów jak i właścicieli firm. Stąd ubezpieczenie dla Inspektorów to produkt, który cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Tym samym praktyka polskiego rynku podąża ścieżką, którą kroczą również kraje Europy Zachodniej, gdzie ubezpieczenie dla Inspektorów również funkcjonuje. Polisa tego typu pozwala zabezpieczyć się przed ewentualnymi błędami i wynikających z nich roszczeniami, a co za tym idzie wykonywać obowiązki IOD z większą pewnością i komfortem podejmowanych działań. Ubezpieczenie dla Inspektorów znajduje się także w ofercie brokera Financial Life sp. z o.o. – serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.