602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl

Pracownicze plany kapitałowe

 

skontaktuj się z nami

profesjonalna pomoc – to nasza specjalność

Implementacja Pracowniczych Planów Kapitałowych dotyczy wszystkich pracodawców. Niedopełnienie obowiązków może spotkać się z poważnymi finansowymi sankcjami a  w niektórych  przypadkach nieuprawnionego używania nazwy PPK do określania swojej działalności , nawet kary pozbawienia wolności.

skontaktuj się z nami aby ustalić jak możemy ci pomóc

7 + 5 =