602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl

pracownicze plany emerytalne

ważne daty

Sprawdź czy nie jesteś spóźniony!

już dziś!

1. Weryfikacja terminu przystąpienia mojej firmy do reformy PPK.

Jeśli jesteś częścią większej grupy kapitałowej, termin wprowadzenia może zostać określony przez terminy obowiązujące dla liczebnościowo największej z firm

2. Spotkanie z zespołem Kancelarii Financial-Life, nieodpłatnie pomożemy nakreślić harmonogram i zakres działań niezbędnych do wdrożenia PPK.

Firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników - kalendarz działań

 

Proponowany kalendarz działań: 

już dziś!

 

3. Wyznaczenie osób które z ramienia Twojej organizacji będą działać, wspierać i monitorować wprowadzenie PPK.

– Zadbaj by członkowie zespołu poznali podstawowe informacje i cele reformy PPK

– Wyznacz Zespołowi cele, określ formy raportowania i dokumentowania postępów prac

4. Przygotowanie kampanii informacyjnej do załogi informującej o warunkach uczestnictwa w PPK o ich obowiązkach i uprawnieniach w PPK

5. Narzędzie HR do obsługi  PPK– decyzja o rozbudowie własnego softu lub skorzystania z softu instytucji finansowej

6. Przygotowanie procedury wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK

 

Maj 2019

7. Uruchomienie kampanii informacyjnej do Załogi

8. Wyłonienie reprezentacji załogi i rozpoczęcie konsultacji

9. Zapytania ofertowe do instytucji finansowych

 

Czerwiec – lipiec 2019

10. Weryfikacja ofert na wybór instytucji finansowej obsługuj PPK

11. Przygotowanie wspólnego z reprezentacją Załogi stanowiska dotyczące wyboru instytucji zarządzającej – podsumowanie i udokumentowanie wspólnych ustaleń

 

Sierpień 2019

12. W razie braku możliwości podjęcia wspólnych ustaleń z reprezentacją Załogi – przygotowanie do podjęcia samodzielnej decyzji o wyborze instytucji zrządzającej

13. Podjęcie operacyjnych  ustaleń z wybraną instytucją finansową (procedury, sposób wymiany danych, wzory dokumentów)

Wrzesień 2019

14. Podpisanie umowy o zarządzanie z wybraną instytucją finansową

(Data ostateczna 25 październik 2019)

15. Podpisanie umowy o prowadzenie PPK

(Data ostateczna 12 Listopada 2019)

16. Otwarcie rejestrów pracowników w ramach PPK,

 

Październik /listopad 2019

(w zależności od daty płatności wynagrodzenia)

17. Przesłanie pierwszych wpłat

Wpłat dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK

Wpłaty dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane, z zastrzeżeniem ust. 5.

Czas do obowiązku stosowania Ustawy o PPK

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników - kalendarz działań

 Proponowany kalendarz działań:

wrzesień 2019

 

3. Wyznaczenie osób które z ramienia Twojej organizacji będą działać, wspierać i monitorować wprowadzenie PPK.

– Zadbaj by członkowie zespołu poznali podstawowe informacje i cele reformy PPK

– Wyznacz Zespołowi cele, określ formy raportowania i dokumentowania postępów prac

 

Październik 2019

4. Przygotowanie kampanii informacyjnej do załogi informującej o warunkach uczestnictwa w PPK o ich obowiązkach i uprawnieniach w PPK

5. Narzędzie HR do obsługi – decyzja o rozbudowie własnego softu lub skorzystania z softu instytucji finansowej

6. Przygotowanie procedury wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK

 

Listopad 2019

7. Uruchomienie kampanii informacyjnej do Załogi

8. Wyłonienie reprezentacji załogi i rozpoczęcie konsultacji

9. Zapytania ofertowe do instytucji finansowych

 

Grudzień 2019 – Styczeń 2020

10. Weryfikacja ofert na wybór instytucji finansowej obsługuj PPK

11. Przygotowanie wspólnego z reprezentacją Załogi stanowiska dotyczące wyboru instytucji zarządzającej – podsumowanie i udokumentowanie wspólnych ustaleń

 

luty 2020

12. W razie braku możliwości podjęcia wspólnych ustaleń z reprezentacją Załogi – przygotowanie do podjęcia samodzielnej decyzji o wyborze instytucji zrządzającej

13. Podjęcie operacyjnych  ustaleń z wybraną instytucją finansową (procedury, sposób wymiany danych, wzory dokumentów)

Marzec 2020

14. Podpisanie umowy o zarządzanie z wybraną instytucją finansową

(Data ostateczna 24 kwietnia 2020)

15. Podpisanie umowy o prowadzenie PPK

(Data ostateczna 11 maja 2020)

16. Otwarcie rejestrów pracowników w ramach PPK,

 

Kwiecień -Maj 2020

(w zależności od daty płatności wynagrodzenia)

17. Przesłanie pierwszych wpłat

Wpłat dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK

Wpłaty dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane, z zastrzeżeniem ust. 5.

Czas do obowiązku stosowania Ustawy o PPK

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Firmy zatrudniające co najmniej 20 pracowników - kalendarz działań

Proponowany kalendarz działań:

 

Marzec 2020

 

 3. Wyznaczenie osób które z ramienia Twojej organizacji będą działać, wspierać i monitorować wprowadzenie PPK.

– Zadbaj by członkowie zespołu poznali podstawowe informacje i cele reformy PPK

– Wyznacz Zespołowi cele, określ formy raportowania i dokumentowania postępów prac

 

kwiecień 2020

 

4. Przygotowanie kampanii informacyjnej do załogi informującej o warunkach uczestnictwa w PPK o ich obowiązkach i uprawnieniach w PPK

5. Narzędzie HR do obsługi – decyzja o rozbudowie własnego softu lub skorzystania z softu instytucji finansowej

6. Przygotowanie procedury wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK

 

Maj 2020

 

7. Uruchomienie kampanii informacyjnej do Załogi

8. Wyłonienie reprezentacji załogi i rozpoczęcie konsultacji

9. Zapytania ofertowe do instytucji finansowych

 

Czerwiec – lipiec 2020

 

10. Weryfikacja ofert na wybór instytucji finansowej obsługuj PPK

11. Przygotowanie wspólnego z reprezentacją Załogi stanowiska dotyczące wyboru instytucji zarządzającej – podsumowanie i udokumentowanie wspólnych ustaleń

  

sierpień 2020

 

12. W razie braku możliwości podjęcia wspólnych ustaleń z reprezentacją Załogi – przygotowanie do podjęcia samodzielnej decyzji o wyborze instytucji zrządzającej

13. Podjęcie operacyjnych  ustaleń z wybraną instytucją finansową (procedury, sposób wymiany danych, wzory dokumentów)

 

Wrzesień 2020

 

14. Podpisanie umowy o zarządzanie z wybraną instytucją finansową

(Data ostateczna 27 październik 2020)

15. Podpisanie umowy o prowadzenie PPK

(Data ostateczna 1o Listopada 2020)

16. Otwarcie rejestrów pracowników w ramach PPK,

 

Październik /listopad 2020

(w zależności od daty płatności wynagrodzenia)

17. Przesłanie pierwszych wpłat

Wpłat dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK

Wpłaty dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane, z zastrzeżeniem ust. 5.

Czas do obowiązku stosowania Ustawy o PPK

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Firmy pozostałe - kalendarz działań

 

Wrzesień 2020

 

3. Wyznaczenie osób które z ramienia Twojej organizacji będą działać, wspierać i monitorować wprowadzenie PPK.

– Zadbaj by członkowie zespołu poznali podstawowe informacje i cele reformy PPK

– Wyznacz Zespołowi cele, określ formy raportowania i dokumentowania postępów prac

 

Październik 2020

4. Przygotowanie kampanii informacyjnej do załogi informującej o warunkach uczestnictwa w PPK o ich obowiązkach i uprawnieniach w PPK

5. Narzędzie HR do obsługi – decyzja o rozbudowie własnego softu lub skorzystania z softu instytucji finansowej

6. Przygotowanie procedury wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK

 

Listopad 2020

7. Uruchomienie kampanii informacyjnej do Załogi

8. Wyłonienie reprezentacji załogi i rozpoczęcie konsultacji

9. Zapytania ofertowe do instytucji finansowych

 

Grudzień 2020 – Styczeń 2021

10. Weryfikacja ofert na wybór instytucji finansowej obsługuj PPK

11. Przygotowanie wspólnego z reprezentacją Załogi stanowiska dotyczące wyboru instytucji zarządzającej – podsumowanie i udokumentowanie wspólnych ustaleń

 

Luty 2021

12. W razie braku możliwości podjęcia wspólnych ustaleń z reprezentacją Załogi – przygotowanie do podjęcia samodzielnej decyzji o wyborze instytucji zrządzającej

13. Podjęcie operacyjnych  ustaleń z wybraną instytucją finansową (procedury, sposób wymiany danych, wzory dokumentów)

Marzec 2021

14. Podpisanie umowy o zarządzanie z wybraną instytucją finansową

(Data ostateczna 23 kwietnia 2021)

15. Podpisanie umowy o prowadzenie PPK

(Data ostateczna 10 maja 2021)

16. Otwarcie rejestrów pracowników w ramach PPK,

 

Kwiecień / Maj 2021

(w zależności od daty płatności wynagrodzenia)

17. Przesłanie pierwszych wpłat

Wpłat dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK

Wpłaty dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane, z zastrzeżeniem ust. 5.

Czas do obowiązku stosowania Ustawy o PPK

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

kary finansowe

Sprawdź kary za niedopełnienie obowiązków

obowiązki pracodawcy

Sprawdź jakie obowiązki nakłada na Ciebie prawo

wybór firmy zarządzającej

Dokonaj najlepszego wyboru dla swojej kadry

pomoc we wdrożeniu

Skorzystaj z  pomocy naszych profesjonalistów