602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl

Pracownicze plany kapitałowe

pomoc we wdrożeniu

Wprowadzenie PPK to nowe wyzwanie stojące przed Pracodawcami. Nakłada na nich szereg obowiązków, których każdy przedsiębiorca pod groźbą kar finansowych powinien dopełnić.

Kancelaria Brokerska Financial Life oferuje swoim Klientom wsparcie w implementacji PPK, zarówno na etapie przygotowania, wyboru instytucji zarządzającej jak i samego wdrożenia programu w Państwa przedsiębiorstwie. Zapraszamy!

w ramach wdrożenia pracowniczego planu kapitałowego oferujemy realizację poniższych działań:

  • Nakreślimy harmonogram działań zmierzających do implementacji PPK

  • Przeprowadzimy analizę obecnych rozwiązań z obszaru benefitów pracowniczych, przedstawiając wnioski. Część z nich zwalnia z konieczności tworzenia PPK. Przedstawimy wnioski z uwzględnieniem kosztów, warunków korzystania ze świadczeń, zadowolenia pracowników, efektywności rozwiązań pod kontem podatkowym

  • Przeszkolimy pracowników odpowiedzialnych z ramienia firmy za przeprowadzenie procedury wyboru, przeszkolenie reprezentacji załogi

  • Wspólne określenie obszarów, etapów i harmonogramu czynności niezbędnych do wdrożenia PPK (aplikacja, procedury, wzory dokumentów)

  • We współpracy z Państwem przygotujemy kampanię realizującą obowiązek informacyjny dla Załogi

  • Zapewnimy wsparcie procesu ustaleń z przedstawicielami reprezentacji załogi

  • Przygotujemy zapytania ofertowe / wniosek przetargowy do instytucji zarządzającymi PPK

  • Dokonamy rzeczowej analizy nadesłanych ofert instytucji zarządzających PPK, przygotowując rekomendację dla Państwa firmy

  • Wspieramy merytorycznie procesy negocjacji oraz ustalania aspektów operacyjnych z wybraną instytucją finansow

WAŻNE TERMINY

Sprawdź termin implemlemntacji PPK w Twojej firmie

obowiązki pracodawcy

Sprawdź jakie obowiązki nakłada na Ciebie prawo

wybór firmy zarządzającej

Dokonaj najlepszego wyboru dla swojej kadry

kary finansowe

Sprawdź kary za niedopełnienie obowiązków