602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl

Pracownicze plany kapitałowe

pomoc we wdrożeniu

w ramach wdrożenia pracowniczego planu kapitałowego oferujemy realizację poniższych działań:

  • Nakreślimy harmonogram działań zmierzających do implementacji PPK

  • Przeprowadzimy analizę obecnych rozwiązań z obszaru benefitów pracowniczych, przedstawiając wnioski. Część z nich zwalnia z konieczności tworzenia PPK. Przedstawimy wnioski z uwzględnieniem kosztów, warunków korzystania ze świadczeń, zadowolenia pracowników, efektywności rozwiązań pod kontem podatkowym

  • Przeszkolimy pracowników odpowiedzialnych z ramienia firmy za przeprowadzenie procedury wyboru, przeszkolenie reprezentacji załogi

  • Wspólne określenie obszarów, etapów i harmonogramu czynności niezbędnych do wdrożenia PPK (aplikacja, procedury, wzory dokumentów)

  • We współpracy z Państwem przygotujemy kampanię realizującą obowiązek informacyjny dla Załogi

  • Zapewnimy wsparcie procesu ustaleń z przedstawicielami reprezentacji załogi

  • Przygotujemy zapytania ofertowe / wniosek przetargowy do instytucji zarządzającymi PPK

  • Dokonamy rzeczowej analizy nadesłanych ofert instytucji zarządzających PPK, przygotowując rekomendację dla Państwa firmy

  • Wspieramy merytorycznie procesy negocjacji oraz ustalania aspektów operacyjnych z wybraną instytucją finansow

WAŻNE TERMINY

Sprawdź termin implemlemntacji PPK w Twojej firmie

obowiązki pracodawcy

Sprawdź jakie obowiązki nakłada na Ciebie prawo

wybór firmy zarządzającej

Dokonaj najlepszego wyboru dla swojej kadry

kary finansowe

Sprawdź kary za niedopełnienie obowiązków