602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl

Pracownicze plany kapitałowe

obowiązki pracodawcy

Obowiązki nałożone na pracodwcę w ramach wdrożenia PPK:

  • Przeprowadzenie kampanii skierowanej do Załogi, będącej realizacją obowiązku informacyjnego

  • Podjęcie konsultacji z reprezentacją Załogi

  • Opracowanie i prawidłowe przeprowadzenie procedury wyboru instytucji zarządzającej PPK

  • Udokumentowanie procesu konsultacji i wyboru instytucji zarządzającej

  • Podpisanie umów o zarządzanie oraz o prowadzenie PPK

  • Zapewnienie operacyjnego funkcjonowania i obsługi pracowników w zakresie PPK (obliczanie i terminowe przekazywanie składek, obsługa wniosków pracowników, gromadzenie i archiwizowanie materiałów dotyczących PPK, działania informacyjne do pracowników)

 

WAŻNE TERMINY

Sprawdź termin implemlemntacji PPK w Twojej firmie

kary finasowe

Sprawdź kary za niedopełnienie obowiązków

wybór firmy zarządzającej

Dokonaj najlepszego wyboru dla swojej kadry

pomoc we wdrożeniu

Skorzystaj z  pomocy naszych profesjonalistów