602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl

Jesteś  Inspektorem Ochrony Danych?

A więc działasz w świecie stale zmieniających się przepisów i wyzwań cybernetycznych, co eksponuje Ciebie i Twoich zleceniodawców na ryzyko odpowiedzialności prawnej,
a więc ryzyko niespodziewanych kar, przerastających Twoje możliwości finansowe.

Dołącz już dziś do programu ubezpieczeniowego „Bezpieczny IOD”,
z jedyną na rynku usługą wsparcia zawodowego

Dla kogo jest polisa ubezpieczeniowa z programu „Bezpieczny IOD”?

Dla Wszystkich Inspektorów ochrony danych zgłoszonych do UODO czyli:

Świadczących czynności na podstawie umowy o pracę

Ubezpieczenie możesz zawrzeć jako osoba świadcząca usługi IOD na podstawie umowy o pracę. Ubezpieczenie możesz nabyć sam lub Twój pracodawca może zawrzeć ją na Twoją rzecz. (Warto skonsultować z pracodawcą możliwość takiego zabezpieczenia).

Świadczących czynności wobec klientów w ramach umowy B2B

Ubezpieczenie możesz nabyć jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Początkujących i doświadczonych

Przystępujesz do programu na takich samych warunkach niezależnie od poziomu twojego doświadczenia czy długości prowadzania działalności jako IOD.

Świadczących usługi w różnych branżach

Nie ma znaczenia, w jakiej branży działa firma, dla której świadczysz usługi. Ubezpieczenie obejmuje serwis IOD dla wszystkich rodzajów działalności.

Zobligowanych do ubezpieczenia OC zawodowego poprzez kontrakt zawarty z klientem

Konieczność posiadania polisy OC jest częstym wymaganiem kontraktowym. Dzięki szerokim możliwościom doboru wysokości sum gwarancyjnych możesz dopasować ochronę do wymagań klienta.

oraz

Pracodawców

którzy chcą zabezpieczyć swoich pracowników. 

  Przed czym ochroni Cię polisa?

  Pełna ochrona wykonywanych czynności zawodowych odpowiadających katalogowi czynności IOD zgodnie z dyrektywą RODO.

  Towarzystwo wypłaci odszkodowanie do wysokości sumy gwarancyjnej zdefiniowanej w polisie w przypadku popełnienia błędu zawodowego skutkującego powstaniem roszczenia wobec Ciebie.

  Roszczenia z tytułu szkód wyrządzonych w skutek niewłaściwego przesyłania informacji drogą elektroniczną lub w wyniku włamania się przez osoby trzecie do systemu ubezpieczonego

  xxxxxxxx

  Roszczenia regresowe powstałe w wyniku nałożenia kary administracyjnej na Twojego pracodawcę lub Klienta

  Jeśli popełniłeś błąd zawodowy skutkujący nałożeniem kary na Twojego klienta lub pracodawcę, a ten zwrócił się do Ciebie o zadośćuczynienie poniesionych strat,  polisa pokryje koszt takiego roszczenia wobec Ciebie.

  Dodatkowo otrzymasz jedyny na rynku tak szeroki pakiet assistance

  Jedyną na rynku usługę Wparcia Zawodowego

  Otrzymujesz wsparcie ze strony zewnętrznych profesjonalistów, w przypadku kontroli prezesa UODO dotyczącej wyznaczania i funkcjonowania IOD.

  Usługę pomocy prawnej

  Jeśli przeciwko IOD wniesione zostanie roszczenie, ubezpieczenie zapewni Ci niezbędną pomoc prawną oraz pokryje koszty takiej pomocy.

  Opcjonalne rozszerzenie ochrony

  Oferta daje Ci możliwość rozszerzenia Wsparcia Zawodowego o konsultacje merytoryczne ekspertów w razie kontroli Prezesa UODO a także w sytuacji podejrzenia wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, naruszenia ochrony danych osobowych albo konsultacji, dotyczących oceny skutków naruszenia danych 

  Skontaktuj się z nami

  office@financial-life.pl

  697 172 185

  Jak zabezpieczenie programem „Bezpieczny IOD” wpłynie na Twoje życie zawodowe ?

  • Otrzymujesz Wsparcie Zawodowe doradców - masz pod ręką doświadczony zespół specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa danych, który wesprze Cię merytorycznie w przypadku skomplikowanych dla Ciebie sytuacji zawodowych
  • Podwyższasz swoją wartość rynkową jako profesjonalista - polisa daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko dla Inspektora ale i dla jego klientów, co oznacza, że jej posiadanie zwiększy zaufanie obecnych i przyszłych klientów
  • Otrzymujesz wszelką niezbędną pomoc prawną - w ramach swojej polisy uzyskujesz wsparcie prawne już na bardzo wczesnym etapie sprawy, łącznie ze zbadaniem zasadności wysuwanych wobec Ciebie roszczeń.
  • Zdobywasz bezpieczeństwo finansowe, możesz swobodnie pracować lub prowadzić biznes bez lęku, że Twój błąd lub niedopatrzenie może potencjalnie obciążyć Cię finansowo i zdestabilizować Twoje życie zawodowe i prywatne.

  Kim jesteśmy ?

  Jesteśmy brokerem, który opracował ten wyjątkowy na rynku program przy współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Uniqa i pod patronatem Stowarzyszeniem Inspektorów Ochrony Danych

  Od wielu lat wspieramy specjalistów ochrony danych osobowych w zakresie przygotowania dla nich najlepszej z możliwych ochrony  odpowiedzialności zawodowej. Dobrze znamy ich potrzeby i wiemy czego brakuje w innych programach aktualnie dostępnych na rynku.

  Dlatego z wielką satysfakcją oferujemy dzisiaj owoc naszej pracy i wierzymy, że jest on odpowiedzią na potrzeby środowiska IOD, a co więcej wzmocni trend związany z potrzebą i wartością posiadania dobrego zabezpieczenia. 

  Doświadczenie w pracy z IOD pozwala trafnie diagnozować najczęstsze obawy
  w szybko zmieniającym się świecie biznesu.
  To właśnie przed ich skutkami pragniemy chronić naszych klientów i zapewnić im unikatowy na rynku serwis wsparcia obniżający ryzyka a tym samym obawy i frustracje wynikające z pełnionych obowiązków.

  Zostaw swój kontakt

  2 + 7 =