602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl

Jesteś  Inspektorem Ochrony Danych?

A więc działasz w świecie stale zmieniających się przepisów i coraz większych wyzwań cybernetycznych, co eksponuje Ciebie i/lub Twoich pracodawców/klientów na ryzyko odpowiedzialności prawnej, a tym samym ryzyko niespodziewanych kar, niejednokrotnie przerastających twoje możliwości finansowe.

Możesz jednak ochronić siebie przed skutkami niespodziewanych zdarzeń, przystępując do programu ubezpieczeniowego „Bezpieczny IOD”,
i otrzymać dodatkowo unikatową na rynku usługę wsparcia zawodowego.

Dla kogo jest polisa ubezpieczeniowa z programu „Bezpieczny IOD”?

Dla Wszystkich Inspektorów ochrony danych zgłoszonych do UODO czyli:

Świadczących czynności wobec klientów w oparciu o umowę o pracę

Ubezpieczenie możesz zawrzeć jako osoba świadcząca usługi IOD na podstawie umowy o pracę. Ubezpieczenie możesz nabyć sam lub Twój pracodawca może zawrzeć ją na Twoją rzecz. (Warto skonsultować z pracodawcą możliwość takiego zabezpieczenia).

Świadczących czynności wobec klientów w ramach umowy B2B

Ubezpieczenie możesz nabyć jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Początkujących i doświadczonych

Przystępujesz do programu na takich samych warunkach niezależnie od poziomu twojego doświadczenia czy długości prowadzania działalności jako IOD.

Świadczących usługi w różnych branżach

Nie ma znaczenia, w jakiej branży działa firma, dla której świadczysz usługi. Ubezpieczenie obejmuje serwis IOD dla wszystkich rodzajów działalności.

Zobligowanych do ubezpieczenia OC zawodowego poprzez kontrakt zawarty z klientem

Konieczność posiadania polisy OC jest częstym wymaganiem kontraktowym. Dzięki szerokim możliwościom doboru wysokości sum gwarancyjnych możesz dopasować ochronę do wymagań klienta.

  Przed czym ochroni Cię polisa?

  Pełna ochrona wykonywanych czynności zawodowych odpowiadających katalogowi czynności IOD zgodnie z dyrektywą RODO.

  Towarzystwo wypłaci odszkodowanie do wysokości sumy gwarancyjnej zdefiniowanej w polisie w przypadku popełnienia błędu zawodowego skutkującego powstaniem roszczenia wobec Ciebie.

  Roszczenia z tytułu szkód wyrządzonych w skutek niewłaściwego przesyłania informacji drogą elektroniczną lub w wyniku włamania się przez osoby trzecie do systemu ubezpieczonego

  xxxxxxxx

  Roszczenia regresowe powstałe w wyniku nałożenia kary administracyjnej na Twojego pracodawcę lub Klienta

  Jeśli popełniłeś błąd zawodowy skutkujący nałożeniem kary na Twojego klienta lub pracodawcę, a ten zwrócił się do Ciebie o zadośćuczynienie poniesionych strat,  polisa pokryje koszt takiego roszczenia wobec Ciebie.

  Co otrzymasz dodatkowo?

  Unikatową na rynku usługę Wparcia Zawodowego

  Otrzymujesz wsparcie ze strony zewnętrznych profesjonalistów, w przypadku kontroli prezesa UODO dotyczącej wyznaczania i funkcjonowania IOD.

  Usługę pomocy prawnej

  Na przykład pomoc w weryfikacji zasadności wysuwanych wobec Ciebie roszczeń

  Opcjonalne rozszerzenie ochrony

  Oferta daje Ci możliwość rozszerzenia Wsparcia Zawodowego o konsultacje merytoryczne ekspertów w przypadku podejrzenia lub wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych.

  Ponadto możesz liczyć na opinie dotyczące skutków planowanych działań dla ochrony danych osobowych.

  Skontaktuj się z nami

  office@financial-life.pl

  697 172 185
  602 107 532

  Jak zabezpieczenie programem „Bezpieczny IOD” wpłynie na Twoje życie zawodowe ?

  • Otrzymujesz Wsparcie Zawodowe doradców - masz pod ręką doświadczony zespół specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa danych, który wesprze Cię merytorycznie w przypadku skomplikowanych dla Ciebie sytuacji zawodowych
  • Podwyższasz swoją wartość rynkową jako profesjonalista - polisa daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko dla Inspektora ale i dla jego klientów, co oznacza, że jej posiadanie zwiększy zaufanie obecnych i przyszłych klientów
  • Otrzymujesz wszelką niezbędną pomoc prawną - w ramach swojej polisy uzyskujesz wsparcie prawne już na bardzo wczesnym etapie sprawy, łącznie ze zbadaniem zasadności wysuwanych wobec Ciebie roszczeń.
  • Zdobywasz bezpieczeństwo finansowe, możesz swobodnie pracować lub prowadzić biznes bez lęku, że Twój błąd lub niedopatrzenie może potencjalnie obciążyć Cię finansowo i zdestabilizować Twoje życie zawodowe i prywatne.

  Kim jesteśmy ?

  Jesteśmy brokerem który przy współpracy ze Stowarzyszeniem Inspektorów Ochrony Danych oraz naszymi klientami opracował ten unikatowy program.

  Od wielu lat wspieramy specjalistów ochrony danych osobowych w zakresie przygotowania dla nich najlepszej z możliwych ochrony  odpowiedzialności zawodowej. Dobrze znamy ich potrzeby i wiemy czego brakuje w innych programach aktualnie dostępnych na rynku.

  Dlatego z wielką satysfakcją oferujemy dzisiaj owoc naszej pracy i wierzymy, że jest on odpowiedzią na potrzeby środowiska IOD, a co więcej wzmocni trend związany z potrzebą i wartością posiadania dobrego zabezpieczenia. 

  Doświadczenie w pracy z IOD pozwala trafnie diagnozować najczęstsze obawy
  w szybko zmieniającym się świecie biznesu.
  To właśnie przed ich skutkami pragniemy chronić naszych klientów i zapewnić im unikatowy na rynku serwis wsparcia obniżający ryzyka a tym samym obawy i frustracje wynikające z pełnionych obowiązków.

  Zostaw swój kontakt

  8 + 5 =