602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl
Członek zarządu – zajęcie wysokiego ryzyka

Członek zarządu – zajęcie wysokiego ryzyka

W powszechnym postrzeganiu, pełnienie wysokich funkcji kierowniczych to prestiż i dobra pensja. Sami zainteresowani, mówią jednak przede wszystkim o olbrzymiej odpowiedzialności – nie bez kozery. Kodeks pracy ogranicza odpowiedzialność materialną pracownika za szkody...